Dobrovoľná registrácia DPH

Žiadosť o registráciu môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla spomínaný obrat 49 790 eur. Takúto žiadosť podávajú podnikatelia s účelom zvýšenia konkurencieschopnosti, ak väčšina vstupov je od dodávateľov, ktorý sú platcami DPH alebo z dôvodu zníženia finančných prostriedkov viazaných v majetku alebo zásobách. Pri registrácii je potrebné predložiť daňovému úradu nasledujúce dokumenty:

  • žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty + dotazník
  • kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu
  • kópiu výpisu z ORSR
  • podnikateľský zámer
  • rôzne doklady potvrdzujúce vykonávanie ekonomickej činnosti – zmluvy, faktúry.

V prípade odmietnutia žiadosti o registrácii sa nie je možné voči rozhodnutiu daňového úradu odvolať.